Üzvi Gübrə və Kimyəvi Gübrə arasındakı yeddi fərq

Üzvi gübrə:

1) Tərkibində məhsuldarlığı artıra bilən bir çox üzvi maddə var;

2) Tərkibində müxtəlif qida maddələri var və qidalar hərtərəfli şəkildə tarazlaşdırılmışdır;

3) qida miqdarı azdır, buna görə çox tətbiq edilməlidir;

4) Gübrələrin təsir müddəti uzun;

5) Təbiətdən gəlir və gübrədə kimyəvi birləşmə yoxdur. Uzunmüddətli tətbiq kənd təsərrüfatı məhsullarının keyfiyyətini artıra bilər;

6) İstehsal və emal prosesində, tamamilə çürüdüyü müddətdə məhsulların quraqlığa davamlılığı, xəstəliklərə qarşı müqaviməti və böcəklərə davamlılığı artırıla bilər və istifadə edilən pestisid miqdarı azaldıla bilər;

7) Tərkibindəki bio-transformasiya prosesini inkişaf etdirə bilən və torpaq münbitliyinin davamlı yaxşılaşdırılmasına kömək edən çox sayda faydalı mikroorqanizm ehtiva edir;

Kimyəvi gübrə:

1) Yalnız məhsulu qeyri-üzvi qida ilə təmin edə bilər və uzunmüddətli tətbiqetmə torpağa mənfi təsir göstərərək torpağı "daha acgöz" edəcək;

2) Tək qida növlərindən ötəri, uzunmüddətli tətbiq asanlıqla torpaqda və qidada qida balansının pozulmasına səbəb olacaq;

3) qida miqdarı yüksək və tətbiqetmə nisbəti azdır;

4) Gübrələrin təsir müddəti qısa və şiddətlidir, qida itkisinə səbəb olması və ətraf mühiti çirkləndirməsi asandır;

5) Bir növ kimyəvi sintetik maddədir və düzgün tətbiq edilməməsi kənd təsərrüfatı məhsullarının keyfiyyətini azalda bilər;

6) Kimyəvi gübrənin uzunmüddətli tətbiqi, bitkilərin toxunulmazlığını azalda bilər, bu da məhsulların böyüməsini qorumaq üçün çox sayda kimyəvi pestisid tələb edir ki, bu da qida maddələrində zərərli maddələrin artmasına səbəb olur;

7) Torpağın mikrob fəaliyyətinin inhibisyonu, torpağın avtomatik tənzimləmə qabiliyyətinin azalmasına səbəb olur.


Göndərmə vaxtı: May-06-2021